HeaderШановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь в 9-му англомовному Семінарі-Воркшопі IWIM-2017 (http://www.iwim.irtc.org.ua/openconf.php ), який відбудеться 5-8 вересня у Львівській політехніці разом з відомою конференцією Computer Science and Information Technologies CSIT-2017 (http://www.csit.lp.edu.ua ). Всі прийняті доповіді будуть індексуватись у SCOPUS. Кращі доповіді у розширеному варіанті увійдуть до книги, виданої у Шпрінгері.


Офіційна адреса Оргкомітету Воркшопу: office-im@irtc.org.ua

Відділ інформаційних технологій індуктивного моделювання

 Основні напрямки наукових досліджень:
 • теорія індуктивного моделювання складних процесів за даними спостережень на основі методу групового урахування аргументів (МГУА);
 • теорія та методи структурної ідентифікації оптимальних прогнозуючих моделей в умовах неповноти апріорної інформації;
 • створення інтелектуальних інформаційних технологій та інструментальних засобів моделювання і прогнозування складних процесів;
 • розроблення методів і розв'язання прикладних задач аналізу, моделювання прогнозування і оптимізації економічних, екологічних та технологічних процесів.
 • МГУА як метод автоматичної побудови (самоорганізації) математичних моделей складних об'єктів і процесів на основі коротких вибірок зашумлених даних спостережень;
 • теорія індуктивного (завадостійкого) моделювання на основі МГУА;
 • теорія структурної ідентифікації моделей з мінімальною дисперсією помилки.
 Прикладні результати:
 • Проблемно-орієнтована інтерактивна система АСТРІД для моделювання складних процесів за МГУА.
 • Новий клас алгоритмів МГУА - комбінаторно-селекційні - з поліноміальною залежністю обсягу обчислень від числа вхідних змінних;
 • Метод відновлення пропусків у взаємозв'язаних рядах спостережень економічних та екологічних процесів за допомогою МГУА;
 • Нейромережа з активними нейронами, якими виступають алгоритми МГУА.
 Міжнародна діяльність:

  Відділ підтримує зв'язки з ученими Росії, Китаю, Кореї, Німеччини, Швейцарії, США.

  Відділ проводить семінар "Моделювання еколого-економічних систем на базі нових інформаційних технологій" Наукової ради з проблеми "Кібернетика" НАН України.

 Участь у виконанні науково-технічних програм:
 • Система інтелектуальної підтримки прийняття оперативних рішень з управління соціально-економічними процесами.
 • Технологія оцінювання рівня економічної безпеки держави.
 • Розроблення технології виявлення несприятливих економічних тенденцій.

Наша адреса:
 
Міжнародний науково - навчальний центр інформаційних технологій та систем
НАН та МОН України; Photo IRTC ITS
пр.Глушкова 40, Київ,
03680 МСП, Україна
Телефон:
      +38 (044) 526-30-28;
Факс: +38 (044) 526-15-70;
E-mail: mgua@irtc.org.ua.


Про нас  |  Тематика  |  О.Г.Івахненко  |  МГУА  |  Публікації  |  Конференції  |  Співробітники  |  Програми  |  Партнери

© 2008-2015. Відділ ITIM. Всі права захищені.

Адміністратор сайту Галина Піднебесна pidnebesna@irtc.org.ua.