Header

 
Photo Melnyk

Мельник Іван Михайлович

кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем (МННЦ ІТС) НАН і МОН України.

Коротка загальна довідка

В відділі "Iнформаційні технології індуктивного моделювання" МННЦІТС року працює з 2003 року. З 2001р. по 2003р. викладав математичні моделі та методи оптимізації на посаді доцента в Київському славістичному університету та Київському національному університеті харчових технологій.
З 1968р. по 1997 р. працював в Інституті кібернетики Національні Академії Наук України старшим науковим співробітником, завідуючим лабораторією. З 1965 р. по 1968р. навчався в аспірантурі Інституті кібернетики НАН України.
В 1969 році захистив кандидатську дисертацію на вчену ступiнь - кандидат фізико-математичних наук (науковий керівник - академік НАН України Єрмольєв Ю.М.). В 1983 році йому було присвоєно наукове звання "старший науковий співробітник". В 1983 році за розробку пакетів прикладних програм отримав Премію Ради Міністрів СРСР.
З 1970р. по 1997 р. викладав спецкурси по моделям і методам оптимізації та теорії оптимізації на сітях на факультеті кібернетики Київського державного університету ім. Тараса Шевченко.
З 1963р. по 1965р. працював в Інституті математики з Обчислювальним центром Академії Наук Республіки Молдови.
В 1963 році закінчив механіко-математичний факультет Київського державного університету ім. Тараса Шевченкa.

Головні області наукових інтересів: Моделі та методи оптимізації, екстремальні задачі на графах, інформаційні технології, індуктивне моделювання.

Основні наукові результати:

методи рішення нелінійних багатопродуктових (неоднорідних) транспортних задач на сеті, ефективні алгоритми розв'язання різного типу дискретних задач оптимізації, в тому числі задачі побудови найкоротших допустимих шляхів на сітях, методи рішення стохастичних задач на графах, математичні моделі і методи рішення багатокритеріальних макроекономічних задач, методи рішення задач вибору оптимальних регресійних моделей як задач дискретної оптимізації.

Основні практичні результати:

комп'ютерні реалізації методів рішення нелінійних багатопродуктових транспортних задач на сеті були широко використані для рішення різних практичних задач по одночасним перевезенням грузив на транспортних сітях; за допомогою розроблених методів розв'язання задач дискретної оптимізації були вирішені ряд практичних задач, у тому числі і задач розміщення різного роду підприємств виробництва; був розроблений пакет прикладних програм для рішення транспортних задач, який був використаний для рішення практичних задач по транспортним перевезення великої розмірності; розроблені спеціальні ефективні методи задачі побудови оптимальної регресійної моделі як задачі дискретної оптимізації.

Загальна кількість публікацій:

93 науковi робoти, у тому числі дві монографії:

  1. Ю.М. Ермольев, И.М. Мельник, Экстремальные задачи на графах, Изд-во "Наукова думка", Киев - 1968. - 176 с.
  2. И.М. Мельник и другие, Руководство по эксплуатации Пакета прикладных программ для решения транспортных задач, Под редакцией академика В.М. Глушкова и доктора технических наук В.И. Дракина, Москва, 1980. - 138 с.

Про нас  |  Тематика  |  О.Г.Івахненко  |  МГУА  |  Публікації  |  Конференції  |  Співробітники  |  Програми  |  Партнери

© 2008-2015. Відділ ITIM. Всі права захищені.

Адміністратор сайту Галина Піднебесна pidnebesna@irtc.org.ua.