Header

 
Photo Yefimenko

Єфіменко Сергій Миколайович

науковий співробітник МННЦ ІТС НАНУ та МОНУ

Коротка загальна довідка

У 2002 році закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю "Інтелектуальні системи прийняття рішень" та отримав кваліфікацію магістра комп'ютерних наук. З 2002 по 2005 рік навчався в аспірантурі Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН і МОН України. З 2001 року працює у відділі № 195 Міжнародного Центру.

Головні галузі наукових інтересів: інформаційні технології індуктивного моделювання, експериментальне дослідження методів моделювання за даними спостережень.

Основні наукові результати

Розробив комплексну методику дослідження ефективності методів моделювання за даними спостережень та їх компонентів за допомогою статистичного комп’ютерного експерименту.

Розробив рекурентні модифікації алгоритмів Гауса та Грама-Шмідта розв’язування систем лінійних рівнянь, які дозволяють значно підвищувати швидкодію при оцінюванні параметрів послідовно ускладнюваних структур моделей.

Розробив і реалізував оригінальний комплекс інструментальних засобів, в основі роботи якого лежать методика чисельного дослідження методів моделювання та рекурентні методи оцінювання параметрів. Комплекс призначений для експериментального отримання знань про порівняльні переваги та недоліки окремих методів моделювання та їх складових компонентів.

Основні практичні результати

Розробив методику проведення статистичних випробувань та програмний інструментарій, які дозволяють виконувати дослідження методів моделювання та їх компонентів, а також ефективно розв’язувати задачі структурно-параметричної ідентифікації.

Розробки автора використані в Інституті космічних досліджень природних ресурсів Азербайджанського Національного аерокосмічного агентства та Азербайджанській Національній академії авіації при моделюванні густини верхнього осадового шару дна за результатами гідроакустичного моніторингу природних і техногенних аномалій Каспійського моря.

Участь у конференціях:

Науково-практичні конференції "Інтелектуальні системи прийняття рішень та прикладні аспекти інформаційних технологій" (Євпаторія, 2005, 2006); Міжнародні конференції і семінари з індуктивного моделювання (Київ, 2005; Прага, 2007; Київ, 2008); Третя міжнародна конференція з проблем енергетики - Анкара, Туреччина, 2006; Міжнародні наукові конференції «Обчислювальні проблеми електротехніки» (CPEE'03, Язлівець, 2003; CPEE'06, Одеса, 2006); П'ята міжнародна науково-практична конференція з програмування «УкрПрог'2006» (Київ, 2006); Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та комп'ютерної інженерії» TCSET'2008 (Львів, 2008) та ін.

Загальна кількість публікацій: 23, серед яких 7 статей у наукових фахових виданнях.

Найважливіші публікації

 1. Степашко В.С. Аналіз особливостей рекурентного методу послідовного оцінювання параметрів моделей / В.С. Степашко, С.М. Єфіменко // Відбір і обробка інформації. - 2004. - № 21. - С. 91-96.
 2. Єфіменко С.М. Розроблення імітаційного комплексу для статистичних випробувань методів моделювання за даними спостережень // Автоматизовані системи управління і нові інформаційні технології. Збірник наукових праць. Вип. 3. - Київ: Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України. - 2005. - С. 75-81.
 3. Степашко В.С. О последовательном оценивании параметров регрессионных моделей / В.С. Степашко, С.Н. Ефименко // Кибернетика и системный анализ. - 2005. - № 4. - С. 184-187.
 4. Степашко В.С. Про застосування паралельних обчислень в задачах моделювання на основі індуктивного підходу / В.С. Степашко, С.М. Єфіменко, О.П. Розенблат, А.І. Черняк // Проблеми програмування. - 2006. - № 2-3. - С. 170-177.
 5. Степашко В.С. Порівняння ефективності критеріїв структурної ідентифікації за допомогою тестових випробувань / В.С. Степашко, С.М. Єфіменко // Моделювання та керування станом еколого-економічних систем регіону. Зб. наук. праць, вип. 3. - К.: Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, 2006. - С. 267-274.
 6. Ефименко С.Н. Имитационный эксперимент как средство для исследования эффективности методов моделирования по данным наблюдений / С.Н. Ефименко, В.С. Степашко // УСИМ. - №1. - 2009. - С. 69-78.
 7. Stepashko V. S. On the Effectiveness of Recurrent Methods of Parameter Estimation in Macromodeling Problems / V.S. Stepashko, S.M. Yefimenko // Proceedings of V International Workshop "Computational Problems of Electrical Engineering", Jazleevets, Ukraine, August 26-29, 2003. - P.106-107.
 8. Степашко В.С. Проблема інтелектуалізації прийняття рішень у задачах ідентифікації моделей / В.С. Степашко, Т.Ф. Зворигіна, С.М.Єфіменко // Матеріали науково-практичної конференції "Інтелектуальні системи прийняття рішень та прикладні аспекти інформаційних технологій", Євпаторія, 18-21 травня 2005 р.: в 5-ти т. - Херсон: вид-во Херсонського морського інституту, 2005. - Том 1. - С.127-131.
 9. Єфіменко С.М. Інструментальний комплекс для дослідження методів емпіричного моделювання // Праці Міжнародного семінару з індуктивного моделювання МСІМ-2005, Київ, 11-14 липня 2005. - Київ: вид-во МННЦ ІТС, 2005. - С. 137-142.
 10. Nizamov T.I. Hydro-acoustic monitoring of water environment / T.I. Nizamov, S.R. Ibrahimova, R.K. Quluzade, A.I. Isayev, V.S. Stepashko, S.N. Yefimenko // Proceedings of Third International Conference on Technical and Physical Problems in Power Engineering, Ankara, Turkey, May 29-31, 2006. - P.1108-1110.
 11. Yefimenko S.M. Computer tests as an instrument for effectiveness investigation of modeling algorithms / S.M. Yefimenko, V.S. Stepashko // Proceedings of International Workshop of Inductive Modelling (IWIM'2007).- Prague: Czech Technical University in Prague, 2007.- P. 123 - 127.

Про нас  |  Тематика  |  О.Г.Івахненко  |  МГУА  |  Публікації  |  Конференції  |  Співробітники  |  Програми  |  Партнери

© 2008-2015. Відділ ITIM. Всі права захищені.

Адміністратор сайту Галина Піднебесна pidnebesna@irtc.org.ua.